blog

Ons blog helpt jou met je lifts, je training of hoe om te gaan met mentale blocks in je training!

Trainen

“Gewoon” trekken

Magnesium, check. Straps, check. In de startpositie, check. En dan begint dat stemmetje ergens achter in je hoofd te praten: “Let op de stang dicht

Lees meer »