Shop

GUTB Weightlifting Straps

9,95

Beschrijving

Heavy Webbing Weightlifting Straps

Kwalitatief hoogwaardige heavy duty weightlifting straps.  Beide straps zijn 55 cm lang waardoor ze makkelijk kunnen worden losgemaakt bij snatch missers. De uiteinden van de straps zijn aan elkaar genaaid met een hoogwaardige machine die is ontworpen voor commerciële toepassingen.  Ze zullen niet (zomaar) uit elkaar vallen en gaan erg lang mee. Het label is zo geplaats dat deze leesbaar is wanneer je de strap goed om hebt.

Deze straps zijn perfect om te gebruiken bij een van onze weightlifting schema’s. 

Belangrijke info bij het gebruik van weightlifting straps

De straps zijn te glad om onmiddellijk te worden gebruikt. Doe de straps even kort in een chalkbak of wrijf met een chalkblok over de strap zodat deze goed onder de chalk zit. Wrijf hem vervolgens een minuut of twee heen en weer langs de knurling van de stang. Zodra ze niet meer in je handen glijden kun je ze veilig gebruiken.

Voordat je begint met liften is het belangrijk om jezelf eerst aan te leren hoe de straps los te krijgen. Lift de stang eerst op vanaf de grond tot de middel en open de handen vervolgens om de stang op de grond te laten vallen. Zodra dit makkelijk gaat kun je ditzelfde proberen door de stang vanaf boven je hoofd achter je neer te gooien. Hierbij geld ook, de handen openen en stang laten gaan. Wanneer je de stang niet loslaat en deze achter je valt blijft er een risico dat je meegetrokken wordt. Zorg dus dat je dit veilig kunt doen voor je de straps gebruikt.

Straps zijn aan te raden voor de volgende oefeningen

Snatchpull
Cleanpull
Deadlift
Snatch & Snatch variaties

Weightlifting Straps zijn af te raden voor de volgende oefeningen

Cleans. Omdat wanneer je een clean zou missen je geen tijd meer hebt om de stang te laten gaan en daarmee je polsen kunt blesseren. Gebruik deze straps dus niet voor cleans.

ENGLISH BELOW:

Heavy webbing weightlifting straps

High-quality heavy duty weightlifting straps. Both straps are 55 cm long so that they can be easily released in case of a snatch miss. The ends of the straps are sewn together with a high-quality machine designed for commercial applications. They will not easily fall apart and will last a very long time. The label is placed in such a way that it is readable when you wear the strap properly.

Important safety info when using weightlifting straps

The straps are too slippery to be used immediately. Put the straps briefly in a chalk tray or rub the strap with a chalk block so that it is well under the chalk. Then rub it back and forth along the knurling of the bar for a minute or two. Once they no longer slide in your hands they are ready to use.

Before you start lifting it is important to teach yourself how to release the straps. First lift the bar from the ground to the waist, then open the hands to drop the bar to the ground. As soon as this goes easily, you can try the same by throwing the bar behind you from above your head. Do this the same way as you did from the waist, open your hands and let the bar go behind you. Do not keep on holding the bar. If you do not let go of the bar and it falls behind you, there is still a risk that you will be pulled back. So make sure you can do this safely before using the straps.

Weightlifting straps are recommended for the following exercises

Snatchpull
Cleanpull
Deadlift
Snatch & Snatch variations

Weightlifting straps are not recommended for the following exercises

Cleans. Because if you miss a clean you don’t have time to let go of the bar and can injure your wrists. Do not use these straps for cleans.